VÄLKOMMEN TILL GENUSFORM

 

Att arbeta med genus i förskolan kostar inte mer än att avsätta tid för diskussion och föreläsningar eller anlita genuspedagoger.

 

Genusform levererar handledning, workshop eller föreläsningar till all personal i förskolan.

 

 

Ta kontakt med genusform och konferera vad som matchar just din verksamhet och för kostandsuppgift.

 

 

 

K o r t l i s t a

 

 

LÄS MER »

 

 

GENUS »

 


JÄMSTÄLLDHET »

 


LIKABEHANDLING »

 

 

LITTERATUR »

 

 

BLOGG »

 

 

TWITTER »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

          

                         Thats is a good project!

Genusform.se

 

 

KONTAKT|Jenny Charlotte Wennblom|jenny@genusform.se | + 46(0)707853233